Entrepriser og Håndværk

Entrepriseformer

Som udgangspunkt tilbyder AmerLog 3 former for leverancer:

Selvbyg (materialeleverance)

Levering af den samlede materialepakke til tømrer-/snedkerentreprisen, bortset fra inventar, søm, skruer og beslag.

Medbyg

Materialepakke - som ved selvbyg.
Derudover monteres alle facadebjælker, bærende træskelet i stueplan, spærkonstruktion, udvendig tagbeklædning incl. tagrender, samt vinduer og yderdøre.
AmerLog kan derudover stå for én eller flere andre entrepriser, såsom el, vvs, murerarbejder el.lign.

Hovedentreprise

Færdigmonteret hus, ekskl. inventar, hårde hvidevarer, klinker, maler, udvendigt anlægsarbejde

Projektering

Skitseforslag, myndighedstegninger, energi-beregninger, stabilitets- og bæreevneberegninger.
Byggeansøgning og myndighedsbehandling er inkl. i hovedentreprise.
Byggeansøgning og myndighedsbehandling er ikke inkl. i medbyg og selvbyg.

Forsikringer

Forsikringsdækning under opførelse er inkl. i indtil 12 mdr. (inkluderer brand- og stormskade, pludselige skader ved fx hærværk og indbrudstyveri af materialer).
Forsikring og præmie er inkl. i medbyg og hovedentreprise.
Forsikring og præmie er ikke inkl. i selvbyg.

Ved opførelse af enfamiliehuse til private forbrugere, er den lovpligtige byggeskadeforsikring ved hovedentreprise inkl.


Håndværk og byggeledelse

At opføre et bjælkehus i grov tømmer, hvor bjælkerne er bærende, kræver en stor grad af håndelag.

Vore bjælker kommer til byggepladsen i faldende længder. Samlingerne udføres således som ”håndarbejde”  og efter AmerLog's anvisninger.

Et ægte AmerLog bjælkehus indeholder tømrer-og snedker-arbejder af høj kvalitet. Såvel vor egen stab af dygtige tømrere som de tømrermestre, som vi har samarbejde med, er alle i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer.

Montering af en tæt klimaskærm og dampspærre er i sagens natur meget vigtig, hvorfor selvbyggere enten bør være uddannede tømrere/snedkere eller meget dygtige ”gør det selv folk”.

Under byggefasen i hovedentreprise og medbyg-lukket råhus, følger vore kompetente byggeledere naturligvis løbende op på kvaliteter og normer i henhold til vort kvalitetssikringsprogram.

Amerlog Aps
Langgade 52, Feldborg
DK-7540 Haderup
Tel. +45 9745 4044
Fax +45 9745 4480
E-mail: info@amerlog.dk

Kontaktpersoner