Håndværk fra AmerLog
At opføre et bjælkehus i grov tømmer, hvor bjælkerne er bærende, kræver en stor grad af håndelag.

Vore bjælker kommer til byggepladsen i faldende længder. Samlingerne udføres således som ”håndarbejde”  og efter AmerLog´s anvisninger.

Et ægte AmerLog bjælkehus indeholder tømrer-og snedker-arbejder af høj kvalitet. Såvel vor egen stab af dygtige tømrere som de tømrermestre, som vi har samarbejde med, er alle i besiddelse af de nødvendige kvalifikationer.

Under byggefasen følger vore kompetente byggeledere naturligvis løbende op på kvaliteter og normer i henhold til vort kvalitetssikringsprogram.

Samling af bjælkeydervæggene er i sagens natur meget vigtig hvorfor selvbyggere enten bør være uddannede tømrere/snedkere eller meget dygtige ”gør det selv folk”.

Gamle håndværkstraditioner og løsninger kommer i vore huse til live igen således, at vi udover vore bjælkesamlinger også kan tilbyde Timberframes på bærende konstruktioner og i meget kraftigt tømmer. Dette naturligvis efter kundeønske og efter tilbud.


TIMBER-FRAME

Timber frame

AmerLog tilbyder også at udføre tømmerkonstruktioner i meget kraftig tømmer, de såkaldte timber-frames.

I Herning har vi opført en spændende spejderhytte, som er udført som en sekskant hvor de bærende trækonstruktioner er udført i Timber-frame.

Huset er på ca. 130m2 i grundplan og en meget stor hems på ca. 110m2.

Timber-framen er udført i fuldtømmer i henholdsvis 250x250 og 200x200 mm Douglas gran. En ældgammel byggeteknik som er utrolig populær i USA som også vore forfædre mestrede for flere hundrede år siden.
Byggeprincippet med at bruge træ i bærende konstruktioner kan også anvendes i huse med flere etager og det giver nogle spændende og meget rustikke kombinationsmuligheder med stort æstetisk indhold.
Ved at opføre huse i Timber-frames har man mulighed for at skabe store og åbne rum og man er ikke nødvendigvis bundet af at skulle bruge træ som beklædning på ydervægge. Framen er bærende i sig selv og man har således derfor også mulighed for at mure ydervægge op i mursten.

Se mere om Timberframe huset i Herning under "Bjælkehuse" nederst på siden.
Personlig fremvisning af huset kan aftales.

Amerlog Aps
Langgade 52, Feldborg
DK-7540 Haderup
Tel. +45 9745 4044
Fax +45 9745 4480
E-mail: info@amerlog.dk

Kontaktpersoner