Energi og indeklima
Siden 2006 har der været enorm fokus på energiforbruget i Danmark, hvor op mod 40 % af Danmarks samlede energiforbrug, blev brugt til opvarmning af de danske hjem. Fra 2008 og til i dag er dette forbrug nedbragt med ca. 25 %. Dette har kunnet lade sig gøre ved bl.a. at udvikle følgende;

• Energieffektive varmeanlæg med høj virkningsgrad.
• Udnyttelse af naturligt forekommende energikilder.
• Lufttæt klimaskærm med kontrolleret ventilation.
• Høj-isolerende vinduer, samt bedre isolering af gulve, ydervægge og tagkonstruktioner.

Passive løsninger foretrækkes...

AmerLog søger i arkitekturen og med hensyn til energiforbruget, at indarbejde så mange passive løsninger som muligt. D.v.s. løsninger som ikke kræver et el-forbrug eller andre tekniske eller mekaniske hjælpemidler, hvor driftudgifterne følger energipriserne. Vi forsøger derimod at indtænke driftsøkonomisk neutrale løsninger, som f.eks. skyggegivende overdækninger, øget tagudhæng, solfilm i ruder og lignende. Ved f.eks. at installere ovenlysvinduer i store åbne rum skabes også en unik mulighed for at udnytte den naturlige skortenseffekt varm opstigende luft har og dermed en god naturlig ventilation leveret næsten gratis…

Lufttætte konstruktioner sparer på energien...

For at opfylde lovkravene til bl.a. energiforbrug og lufttæthed, anvender AmerLog to-delt ydervægsskelet, som bl.a. sikrer god isoleringsevne, god føring af diverse el-kabler og en næsten ubrudt dampspærre. Desuden udfører AmerLog dobbeltforskalling af tagkonstruktionen. Dette er for at mindske antallet af gennembrydninger i dampspærren, f.eks. i forbindelse med kabelføring til lamper. Disse løsninger giver en meget lufttæt væg- og tagkonstruktion. Til gengæld gennemventileres huset via åbninger i ydervægge og vinduer samt aftrækskanaler i lofterne.

Forbedret indeklima...

For at skabe et behageligt indeklima, benytter AmerLog i bjælkehusenes ydervægge en dampbremse i stedet for en dampspærre. Dette som øger ydervæggens mulighed for at komme af med overskudsfugt og er dermed en mere diffusionsåben konstruktion, end hvis man benytter en diffusionstæt plastfolie.

Vore huse har som standard en indvendig træbeklædning på ydervægge og på lofterne. Dette giver ligeledes et mere diffusionsåbent hus, idet træmaterialer bedre kan optage de naturlige svingninger i luftfugtigheden som forekommer, end f.eks. plastmalede gipsvægge og -lofter kan. Ved vore åbenthusarrangementer fornemmer de besøgende ofte en betydelig ”renere” og behageligere rumluft, end hvad de normalt kender til.

Supplerende varmekilder i bjælke- og træhuse...

Såfremt De ønsker at installere en brændeovn, en masseovn eller lignende, så vær opmærksom på ikke at gøre den for stor. 3-4 KW er typisk rigeligt for at varme rumluften op i en større stue eller alrum, idet der ikke er store varmeakkumulerende bygningsdele. Det er desuden en beregningsmæssig ulempe at indregne sådanne anlæg, da anlæggene ofte kræver stor lufttilførsel, som skal indregnes i energiregnskabet. Og de er heller ikke specielt energieffektive.
Men at sidde, en kold efterårsdag eller en frysende vinterdag, og kigge ind i gennem glasset til de lune flammer i brændeovnen, det er kun de færreste som kan modstå dette.

                                       Forbehold for ændringer
Amerlog Aps
Langgade 52, Feldborg
DK-7540 Haderup
Tel. +45 9745 4044
Fax +45 9745 4480
E-mail: info@amerlog.dk

Kontaktpersoner