Entrepriser

Forsikringer

Forsikringsdækning under opførelse er inkl. i indtil 12 mdr. (inkluderer brand- og stormskade, pludselige skader ved fx hærværk og indbrudstyveri af materialer).
Forsikring og præmie er inkl. i medbyg og hovedentreprise.
Forsikring og præmie er ikke inkl. i selvbyg (tegnes af bygherre selv)

Ved opførelse af enfamiliehuse til private forbrugere, er den lovpligtige byggeskadeforsikring ved hovedentreprise inkl.

Entrepriseformer

Som udgangspunkt tilbyder AmerLog 3 former for leverancer:

Selvbyg (materialeleverance)
Levering af den samlede materialepakke til tømrer-/snedkerentreprisen, bortset fra inventar, søm, skruer og beslag.

Medbyg
Materialepakke - som ved selvbyg.
Derudover monteres alle facadebjælker, bærende træskelet i stueplan, spærkonstruktion, udvendig tagbeklædning incl. tagrender, samt vinduer og yderdøre.
AmerLog kan derudover stå for én eller flere andre entrepriser, såsom el, vvs, murerarbejder el.lign.

Hovedentreprise
Færdigmonteret hus, ekskl. inventar, hårde hvidevarer, klinker, maler, udvendigt anlægsarbejde

Projektering

Skitseforslag, myndighedstegninger, energi-beregninger, stabilitets- og bæreevneberegninger.
Byggeansøgning og myndighedsbehandling er inkl. i hovedentreprise.
Byggeansøgning og myndighedsbehandling er ikke inkl. i medbyg og selvbyg efter nærmere aftale.

Bestil katalog

Du kan følge linket nedenunder og se vores katalog digitalt på nettet. Det bemærkes, at der er flere huse på hjemmesiden end i kataloget. Såfremt du ønsker et fysisk katalog tilsendt med posten i stedet, må du kontakte os.

Bestil katalog her

Ring og få en uforpligtende snak