Entrepriser

Entrepriser / byggeformer

Entrepriseformer
Som udgangspunkt tilbyder AmerLog 3 former for leverancer:

Selvbyg (materialeleverance)
Levering af den samlede materialepakke til tømrer-/snedkerentreprisen, bortset fra inventar, søm, skruer og beslag.

Medbyg
Materialepakke - som ved selvbyg.
Derudover monteres alle facadebjælker, bærende træskelet i stueplan, spærkonstruktion, udvendig tagbeklædning incl. tagrender, samt vinduer og yderdøre.
AmerLog kan derudover stå for én eller flere andre entrepriser, såsom el, vvs, murerarbejder el.lign.

Hovedentreprise
Færdigmonteret hus, ekskl. inventar, hårde hvidevarer, klinker, maler, udvendigt anlægsarbejde

Projektering
Skitseforslag, myndighedstegninger, energi-beregninger, stabilitets- og bæreevneberegninger.
Byggeansøgning og myndighedsbehandling er inkl. i hovedentreprise.
Byggeansøgning og myndighedsbehandling er ikke inkl. i medbyg og selvbyg efter nærmere aftale.

Alt det andet

Forsikringer
Forsikringsdækning under opførelse er inkl. i indtil 12 mdr. (inkluderer brand- og stormskade, pludselige skader ved fx hærværk og indbrudstyveri af materialer).
Forsikring og præmie er inkl. i medbyg og hovedentreprise.
Forsikring og præmie er ikke inkl. i selvbyg (tegnes af bygherre selv)

Ved opførelse af enfamiliehuse til private forbrugere, er den lovpligtige byggeskadeforsikring ved hovedentreprise inkl.

Bestil katalog

Kender du det?
Engang imellem er det rart at have et materiale fysisk i hånden. Hvis du ønsker det, kan du bestille et trykt katalog her og få det tilsendt med posten. Husene i kataloget er alle også med på hjemmesiden. Nb. Du skal forvente, at der kan gå op til 10 dage inden det når frem.  Du kan også vælge at få det elektronisk som pdf.

Bestil katalog her
Kontakt
Skriv en besked
Vil du holdes opdateret
Tilmeld vores nyhedsbrev